Details

Concentración de la propiedad, riesgo y desempeño de la firma: el caso de la Bolsa de Valores de Lima

by Garrido Koechlin, Juan José

Abstract (Summary)
RESUM: La concentració de propietat accionarial influeix en la mesura en què les relacions entre els accionistes majoritaris, els accionistes minoritaris i daltres grups dinterès afecten en els esdeveniments de lempresa, raó per la qual resulta especialment rellevant en els estudis econòmics, administratius, financers i organitzacionals recents. Aquest estudi analitza la relació que hi ha entre la concentració de la propietat esmentada ut supra, el risc (tant el propi de lempresa com el del mercat) i lacompliment de les empreses al Perú, i pren com a mostra les empreses que senumeren a la llista de la Borsa de Valors de Lima durant el període 1995-2004. En conjunt, lestudi revela cinc fets de transcendència: primer, la relació negativa entre la percepció del risc polític, social i econòmic per part dun accionista controlador i la concentració daquest; segon, la relació negativa entre la percepció de risc de lempresa i la concentració de propietat daquesta, endarrerint un període; tercer, dacord amb les posicions de Jensen i Meckling (1976), lexistència duna relació positiva entre aquesta concentració i lacompliment de lempresa; quart, que el sentit daquesta causalitat va de lestructura de propietat a lacompliment de lempresa, i no en sentit contrari, i, finalment, que la dimensió duna empresa està associada positivament a la dispersió de la propietat daquesta, com Demsetz i Lehn (1985) plantegen.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Mena López, Francesc Xavier

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:esade bs economia ciències socials i mètodes

ISBN:

Date of Publication:11/20/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.