Details

Immunogenètica i Immunopatogènia de la infecció pel VIH-1 en la població espanyola. Influència sobre la història natural de la infecció.

by Peraire Forner, José Joaquin

Abstract (Summary)
Immunogenètica i immunopatogènia de la infecció pel VIH-1 en la población espanyola. Influència sobre la història natural de la infeccio.RESUM Tesi amb tres estudis immunogenètics, que tenen per objectiu determinar si les variants allèliques dels coreceptors majors (CCR5 i CXCR4) necessaris per a que el VIH-1 pugui entrar a linterior de les cèllules hoste, i dels seus principals lligands naturals les quimiocines RANTES i SDF-1 respectivament, modulen els risc dinfecció i/o la història natural en una cohort de pacients blancs espanyols. Un quart estudi immunopatogènic investiga la possible relació entre el dany mitocondrial i lapoptosi induïda pel VIH-1 en les cèllules mononuclears de sang perifèrica (CMSP). Els estudis immunogenètics no troben una associació de les variants allèliques de les citades quimiocines i coreceptors amb infección pel VIH-1 no progressiva. En lestudi immunopatogènic es troba una associació entre el dany mitocondrial i lapoptosi en les CMSP de pacients amb una replicació activa del VIH-1 Inmunogenética y inmunopatogenia de la infección por el VIH-1 en la población española. Influencia sobre la historia natural de la infección.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor: Richart Jurado, Cristobal; Francesc Vidal i Marsal

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de medicina i cirurgia

ISBN:

Date of Publication:11/24/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.