Details

Validació de la PEPCK-C hepàtica com a diana en la teràpia de la diabetis.

by García Gómez-Valadés, Alícia

Abstract (Summary)
RESUM: La producció de glucosa hepàtica està sotmesa a un estricte control hormonal i de substrats. En individus diabètics, lincrement de la gluconeogènesi hepàtica, secundària a la resistència a insulina o a la manca de secreció de la hormona, repercuteix de forma directa sobre lhomeòstasi de la glucosa. A més, sha observat una relació directa entre la sobreexpressió de PEPCK-C, lincrement de la producció hepàtica de glucosa i el desenvolupament dhiperglucèmia en models animals. Malgrat aquest conjunt devidències, la validació de PEPCK-C com a diana terapèutica per a disminuir la producció hepàtica de glucosa en la diabetis no ha estat investigada en profunditat fins al moment. No obstant, una gran controvèrsia ha esdevingut en els últims anys sobre la preponderància de la gluconeogènesi hepàtica en el control de la glucèmia. Els estudis amb ratolins genosuprimits per PEPCK-C hepàtica han demostrat que la supressió de lenzim de manera específica al fetge, aboleix la gluconeogènesi sense afectar al control de la glucèmia en repòs, i han demostrat la rellevància de lactivitat PEPCK-C en el metabolisme energètic a través del manteniment del flux del cicle de Krebs. Resulta essencial el fet que, tant el context fisiopatològic com labast de la supressió de lactivitat PEPCK-C al fetge divergeixen entre aquest model de ratolí genosuprimit i el model de diabetis experimental o genètica estudiats en el nostre laboratori. Amb aquests precedents, ens vàrem interessar per estudiar els efectes aguts sobre lhomeòstasi energètica i de la glucosa derivats la modulació de lactivitat PEPCK-C hepàtica a fi de validar aquest enzim com a una possible diana per a una estratègia terapèutica per a controlar la hiperglucèmia diabètica. Per a assolir aquest objectiu general, sha aplicat tècniques de RNA dinterferència sobre diferents models animals de la patologia diabètica. Per això ens vam plantejar estudiar: a) les implicacions de la silenciació de PEPCK-C sobre lhomeòstasi de la glucosa i la resistència a la insulina en el marc de la patofisiologia de la diabetis b) la rellevància de la magnitud de la silenciació de PEPCK-C en fetge envers dels efectes sobre la cataplerosi i la funció mitocondrial, i c) les alteracions del metabolisme energètic resultants de la reducció de la gluconeogènesi hepàtica en el context de la resistència a la insulina. Aquests estudis ens han permès extreure importants conclusions sobre la implicació de PEPCK-C en el control de la gluconeogènesi i la glucèmia, validant idoneïtat de la PEPCK-C hepàtica com a diana una terapèutica plausible per la diabetis.
Bibliographical Information:

Advisor:Perales Losa, José Carlos

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències fisiològiques ii

ISBN:

Date of Publication:07/17/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.