Details

Röster från de ohörda kvinnorna : En studie av fem utländska kvinnors tankar och erfarenheter kring feminism och jämlikhet

by Shirforoushan, Maryam Melissa

Abstract (Summary)
Uppsatsen fokuserar på fem utländska kvinnors tankar och erfarenheter kring feminism och jämlikhet. Genom att intervjua dessa kvinnor individuellt och praktisera på en kvinnoorganisation, försöker jag analysera kvinnornas förhållningssätt till den underordning som tilldelas dem av västerländsk feminism. Resultatet visar att kvinnorna alltid är tvungna att förhålla sig till dessa tillskrivna beskrivningar samt att detta även påverkar deras självbild. De ifrågasätter västerländska feministers etnocentrism. De känner ofta att deras tidigare erfarenheter försummas och att man endast ser de som ”passiva offer”. Nyckelord: Utländska kvinnor Västerländsk feminism Postkolonialism Vardagsrasism
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:11/02/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.