Details

Aplicació de mètodes genètics en l'avaluació de la gestió per a la conservació de poblacions de truita comuna, Salmo trutta

by Araguas Solà, Rosa M.

Abstract (Summary)
RESUM Durant anys, el principal mètode de gestió de les poblacions de truita comuna (Salmo trutta L.) ha estat la repoblació amb exemplars exògens. El seguiment genètic de les poblacions de truita comuna dels Pirineus orientals, realitzat en aquest tesi, indica que els al.lels procedents daquestes repoblacions estan conduint a una homogeneització de les poblacions naturals i a la pèrdua de la seva història evolutiva. Daquí la importància de la detecció de la introgressió en el desenvolupament de noves estratègies de gestió i conservació de les poblacions daquesta espècie. En aquest treball, sha avaluat leficàcia de diferents marcadors i mètodes que ens ofereix la genètica de poblacions en la detecció de la introgressió present a les poblacions naturals. Alhora que sha analizat la influència que han tingut les reserves genètiques, aplicades amb posterioritat a les repoblacions, i que intenten equilibrar lexplotació i la conservació dels recursos genètics de les poblacions natives.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Sanz Ball-llosera, Núria; García Marín, José Luis

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:b biologia

ISBN:

Date of Publication:07/03/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.