Details

Análisis cuantitativo comparativo con resonanacia magnética de los factores predisponentes de la inestabilidad rotuliana objetiva

by Escala Arnau, Joan Salvador

Abstract (Summary)
RESUM TESI DOCTORAL (DR J.S. ESCALA ARNAU). La Resonància Magnètica (RM) sha convertit en el mètode dexploració no invasiu del.lecció, per lanàlisi de les alteracions al genoll; i sha convertit en una eïna molt útil per avaluar la inestabilitat rotuliana objectiva. (IRO). Lobjectiu de lestudi ha estat avaluar i comparar la utilitat diagnòstica de múltiples paràmetres mesurats en la RM de pacients amb IRO. Shan avaluat els factors primaris predisponents, com són: la displàssia de la tròclea femoral, la ròtula alta i la bàscula rotuliana. Sha emfatitzat amb lanàlisi de la morfologia rotuliana. Sha realitzat un estudi retrospectiu en un grup extens i uniforme de 59 genolls amb IRO i en un grup control de 71 genolls. Ambos grups eren comparables segons ledat i sexe. Tots els genolls amb IRO havien presentat episodis de luxació rotuliana recurrent, documentada per la reducció a urgències, o bé per una història clínica I radiogràfica convincent. En els genolls del grup control es vàren descartar sistemàticament lesions del lligament creuat anterior, alteracions femoropatelars cirurgia prèvia i dolor anterior al genoll. En el grup IRO shan utilitzat seqüències axials i sagitals potenciades en T-1. En el grup control, san utilitzat seqüències axials potenciades en T1 o bé en eco de gradient potenciades en T-2 i seqüències sagitals ràpides en dual eco. Les diverses mesures shan realitzat a mà utilitzant regles, esquadres, escales i goniòmetres. El contorn del cartílag articular va ésser la referència sistemàtica per a totes les mesures. Tal i com va sugerir Staubli, això és crucial perquè la superfície condral del solc troclear I de les facetes articulars rotulianes no coincideixen habitualment amb el contorn de los subcondral. En el tall migsagital de RM, shan mesurat el sortint de la tròclea, la longitud del tendó rotulià, líndex de Caton-Deschamps i líndex dInsall-Salvati. En el tall migsagital, també es va avaluar la morfologia rotuliana mesurant la longitud del nas rotulià i la proporció del nas. Es va calcular líndex mortològic descrit per Grelsamer. Shan utilitzat dues seccions diferents per les mesures en els talls axials. El primer tall avaluat, és el més proximal on sidentifica el cartílag articular de la tròclea femoral. El segon, a través de larc romànic. En el tall axial, bàsicament es va avaluar la profunditat de la tròclea, la inclinació de la faceta externa de la tròclea i la bàscula rotuliana. Tal i com sha comunicat anteriorment, sha observat que els genolls amb IRO presenten tròclees menys profundes, ròtules més altes i amb una bàscula més aumentada que els genolls controls. Els paràmetres més sensibles van ésser: -La bàscula rotuliana (93%) amb un valor de tall >11º. -La profunditat de la tròclea a larc romànic (86%) amb un valor de tall <5 mm. -Líndex dInsall-Salvati (78%) amb un valor de tall >1.2. Els paràmetres més específics van ésser: -LÍndex morfològic (87%) amb un valor de tall <1.2. -El nas rotulià (85%) amb un valor de tall <9mm. -La longitud del tendó rotulià (85%) amb un valor de tall >50 mm. En un estudi radiogràfic, Grelsamer va observar que la forma rotuliana en la projecció de perfil por presentar tres morfologies diferents: tipus I, tipus II amb el nas llarg i tipus III amb el nas curt. En el present estudi, el 46% de genolls amb IRO presentaven el nas curt, però sols el 14% dels genolls del grup control. En altres paraules, els pacients amb un nas llarg tenen poques probabilitats de presentar IRO. Els pacients amb en nas curt (especialment amb un índex inferior al 25%) pot considerar-se que presenten una morfologia displàssica. Per altra banda, aquesta morfologia predisposa a la IRO. Per a concluir: En primer lloc, la profunditat de la tròclea en larc romànic és un excel.lent paràmetre per avaluar la displàssia de la tròclea en la IRO. Segon, lïndex dInsall-Salvati és millor que el de Caton-Deschamps per avaluar lalçada rotuliana en la IRO. Tercer, la proporció del nas rotulià és un paràmetre molt específic per a descartar la IRO. La bàscula rotuliana és el paràmetre més sensible. I finalment, letiologia de la IRO és probablement multifactorial. Creiem que la RM por ajudar a identificar I mesurar els factors predisponents de la IRO I també ajudar a planificar la cirurgia més adient.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Giné i Gomà, Josep

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de medicina i cirurgia

ISBN:

Date of Publication:12/15/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.