Details

L´onconasa com a model per l´estudi de les bases moleculars de la citotoxicitat de les ribonucleases pancreàtiques. Aplicacions a la construcció de ribonucleases amb activitat antimicrobiana

by Torrent Alberti, Gerard

Abstract (Summary)
RESUM La primera part daquest treball s´ha centrat en la caracterització i optimització del procés dactivació de l´onconasa recombinant per tal dobtenir l´enzim igual a la forma nativa. Per això, les reaccions deliminació de la Met-1 i la ciclació de la Glu1, necessàries per generar el piroglutamic han estat seguides per MALDI-TOF MS. La segona part d´aquest treball s´ha centrat en l´estudi de la contribució del pont disulfur 30-75 de l´onconasa a les seves propietats biològiques. Els resultats suggereixen que el potencial redox del citosol cellular podria reduir el pont disulfur 30-75 de l´onconasa salvatge afectant la unió onconasa inhibidor proteic de ribonucleases. La tercera part ha consistit en la construcció de variants de l´HP-RNasa i onconasa amb activitat bactericida. Per això, s´ha introduït el determinant bactericida (YRWR) descrit per la proteïna catiònica deosinòfils en els dos enzims. Els resultats obtinguts han evidenciat que les dues ribonucleases amb el determinant bactericida presenten activitat citotòxica contra bacteris gram-negatius preferentment.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Vilanova i Bruguès, Maria; Ribó i Panosa, Marc

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:b biologia

ISBN:

Date of Publication:03/27/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.