Details

Kärnkraftsattityder bland HTU s studenter

by Andersson, Björn; Johansson, Peter

Abstract (Summary)
The majority of the students, 70 percent think that the nuclear power in Sweden should be used in its present form, or be increased. This positive attitude towards nuclear power is further emphasized by the fact that 57 percent thinks that a termination should be placed in the future. The difference in attitudes towards nuclear power between men and women are obvious. Only 14 percent of the men think that a termination is necessary, same figure among the women is 41 percent. Both sexes consider further usage of nuclear power as the best alternative. Students with technical alignments have a tendency to bee more positive than the other student’s with social or environmental alignment. Publisher: Author: Examiner: Advisor: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Information and mathematics Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN Phone: + 46 520 47 53 30 Fax: + 46 520 47 53 99 Björn Andersson and Peter Johansson Fil.dr. Åsa Kasimir Klemedtsson Maria Svedäng, Subject: Nuclear power attitudes among HTU: s students Language: Swedish Number: 2002:00 Date: 2003-09-12 ii Kärnkraftsattityder Förord Vi vill tacka alla studenter som tagit sig tid till att fylla i vår enkät. Ett tack går också till de lärare som låtit oss ta deras lektionstid i anspråk för att genomföra enkätundersökningen. Vidare vill vi tacka samtliga politiska partier som tagit sig tid att svara på de frågor som ställts via e-mail. Svaren har varit intressanta samt gett en dagsaktuell bild av var partierna står när det gäller kärnkraften. Slutligen vill vi tacka vår handledare Maria Svedäng för all hjälp längs vägen, samt för hennes positiva inställning till vårt arbete. Detta har om möjligt sporrat oss till att göra ett ännu bättre arbete. iii Kärnkraftsattityder Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kärnkraft kärnenergi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.