Details

Prisjämförelsesajters betydelse för e-handlare och deras konsumenter : En studie av prisjämförelsesajters roll i samspelet mellan Internerbaserade återförsäljare av hemelektronik och deras konsumenter

by Isaksson, Fredrik; Stridh, Ola

Abstract (Summary)

Det finns idag ett väldigt stort urval av återförsäljare som agerar på Internet och dessa kan vid en första anblick te sig väldigt svåra att överskåda för konsumenter inför ett köp. Prisjämförelsesajter finns därför som en konsumentguide som med sina sökfunktioner snabbt hjälper konsumenter att hitta återförsäljare med de billigaste priserna samt även tillhandahåller information om såväl produkter som återförsäljare. Uppsatsen syftar till att studera prisjämförelsesajternas roll i samspelet mellan återförsäljare och konsument på den Internetbaserade marknaden för hemelektronik. Den kvalitativa studien grundas på intervjuer med de två marknadsledande prisjämförelsesajterna, PriceRunner och Prisjakt, samt intervjuer med tre återförsäljare inom detta branschsegment, CDON, Expert och Kameraexperten. Intervjuerna analyseras med hjälp utav en analysmodell där vi kopplat samman flera olika marknadsföringsteorier. Det resultat vi kommit fram till visar på att det nätverk av återförsäljare och konsumenter som prisjämförelsesajterna tillhandahåller har lett till en ökad konsumentmakt men att detta inte behöver ses som negativt för återförsäljarna då dessa har stora konkurrensfördelar att vinna om de sköter sina kundrelationer på ett bra sätt.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:consumer empowerment e handel relation hemelektronik köpbeslutsprocess internetmarknadsföring pricerunner prisjakt prisjämförelsesajter word of mouth sts business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.