Details

Godkännande av svenskt äganderättsförbehåll och tyskt Eigentumsvorbehalt : när saken som omfattas därav befinner sig i Tyskland respektive Sverige

by Johansson, Åsa

Abstract (Summary)
I uppsatsen utreds vilka former av äganderättsförbehåll som finns i Sverige respektive i Tyskland samt vad som kännetecknar dessa. Vidare undersöker författaren om de olika formerna av förbehåll blir obligationsrättsligt respektive sakrättsligt giltiga när saken, som omfattas därav, exporteras från Sverige till Tyskland respektive från Tyskland till Sverige. The thesis gives a description of Swedish and German retention titles. The author’s main issue has been to analyse whether a Swedish retention title is valid when the object in question has been moved to Germany and whether a German retention title is valid when the object has been moved to Sweden. Nyckelord Keyword sakrätt, äganderättsförbehåll, återtagandeförbehåll, Eigentumsvorbehalt . INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR...................................................................................................6 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:sakrätt äganderättsförbehåll återtagandeförbehåll eigentumsvorbehalt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.