Details

Utvärdering av strategier för prestandaoptimering i relationsdatabaser

by Gunnarsson, Pia

Abstract (Summary)
När ett nytt databassystem ska tas fram och införas i en organisation ska funktioner och krav på systemet identifieras och analyseras i en designprocess. Ett krav på ett databassystem kan vara att systemet ska uppvisa en viss prestanda. Designprocessen leder så småningom fram till fysisk design av databasen och dess applikationer. Det kan finnas flera olika lösningar för fysisk design av databasen och dess applikationer som tillgodoser kraven och funktionerna som ska finnas i systemet. Dessa olika lösningsalternativ ger olika prestanda. Detta arbete ger en inblick i att fysisk design av en databas och dess applikationer påverkar prestanda och att det finns strategier för när olika lösningar kan vara lämpliga att använda för prestandaoptimering.Nyckelord: Fysisk design, SQL, index, trigger, lagrad procedur, denormalisering.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:12/19/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.