Details

Jämförelse av vägpunkter och navigationsnät för vägfinning

by Hjelm, Per

Abstract (Summary)

Då artificiella intelligenta agenter försöker navigera i en virtuell värld med statiska hinder så behöver dess väg beräknas. För denna beräkning används ett lager som beskriver hur och vart agenten kan röra sig i världen kallat för sökrymd. Detta kan göras på flera olika sätt vilket ger skillnad i prestanda och minnesåtgång samt indirekta fördelar genom sättet sökrymden är uppbyggd på. Genom att jämföra dessa skillnader i olika miljöer så kan resultatet påvisa vilka egenskaper sökrymdstyperna ger i de olika miljöerna.

Rapporten visar att n-sidat polygonbaserat navigationsnät ger mycket bra egenskaper i de olika mätningarna och ger även flera fördelar på grund av dess utformning som gör att det kan anpassa sig bra till olika miljöer.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:waypoint circlebased navigation mesh triangle based a search space pathfinding vägpunkt cirkelbaserad navigationsnät triangelbaserad prestandajämförelse prestanda sökrymd vägfinning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.