Details

Lönediskriminering av invandrare: en empirisk undersökning av invandrares samt invandrarkvinnors förhållanden på den svenska arbetsmarknaden 2005. Wage discrimination of immigrant: an empirical survey of immigrants and immigrant women's state on the Swedish labor market 2005.

by Stenberg Wam, Anders; Nyqvist, Torbjörn

Abstract (Summary)

I denna uppsats undersöker vi huruvida invandrare diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. Vi undersöker även om förhållandet skiljer sig när vi endast tittar på gruppen kvinnor, och gör en jämförelse mellan svenskfödda kvinnor och invandrarkvinnor. Vi använder oss av två modeller för att estimera löneskillnader, dummyvariabel modellen och Blinder-Oaxaca modellen. Våra resultat ger tydliga indikationer på lönediskriminering gentemot invandrare, kvinnor och en ännu tydligare lönediskriminering gentemot invandrarkvinnor. Vi anser att invandrarkvinnor drabbas av en så kallad dubbel diskriminering, där den övriga populationen i genomsnitt ges 28,4% högre lön än invandrarkvinnor.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:wage discrimination labor market immigrants immigrant women dummy variable model blinder oaxaca lönediskriminering arbetsmarknad invandrare invandrarkvinnor dummyvariabel modell economics nationalekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.