Details

Värdering av Företags Totala Aktiekapital utifrån Black-Scholes Modell och Redovisningsdata

by Gustafsson, Jonas

Abstract (Summary)
I denna uppsats undersöks hur väl det går att värdera marknadsvärdet av företagets aktiekapital med hjälp av en modifierad Black-Scholes köpoptionsmodell. Tidigare undersökningar har gjorts bland annat i USA där man gjorde en studie på S & P100 och fick starka indikationer på att modellen väl förklarar marknadsvärdet av aktiekapitalet. Denna uppsats följer metoden som användes vid studien på S & P100 för att se om den även ger en hög förklaringsgrad på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen genomförs med hjälp av redovisningsdata från samtliga bolag listade på A-listan vid Stockholmsbörsen. Redovisningsdata används för att få fram de variabler som används i den Black-Scholes modell som modifierats från att värdera köpoptioner på aktier till att värdera marknadsvärdet av företags aktiekapital. Dessutom undersöks vilken förklaringsgrad de variabler som används i den modifierade Black-Scholes modellen har på P/e-värdet för företagens aktier. Resultaten från undersökning med den modifierade Black-Scholes modellen visar att den ger en bra estimering för företags totala aktiekapital. Dessutom visar resultaten att undersökningen av variablernas förklaringsgrad på P/e värdet har ett signifikant värde för vissa av variablerna.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/22/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.