Details

Utvärdering av 3D-positionsmätning baserad på IR-kamera tracking med Wii Remote

by Olsson, Fredrik; Borg, Johannes

Abstract (Summary)

Under det senaste halvåret har Nintendos Wii Remote uppmärksammats av forskare välden över. Det som är intressant är att den går att använda på en vanlig dator med Bluetooth och med hjälp av Wiimotens IR-kamera går det att skapa en motsvarighet till tryckkänsliga skärmar och dynamiskt genererade 3D-projektioner. För att göra detta krävs det metoder för triangulering av 3D-positioner. Detta examensarbete går ut på att ut-värdera Wiimotens tekniska prestanda för att se om den är tillräcklig för sådana applikationer. Till detta ingår även att ta fram metoder för triangulering och mätning av 3D-positioner. Resultaten tyder på att Wiimotens prestanda är tillräcklig för att göra 3D-positionsmätning i samband med tracking. Dock begränsas dess användningsområde till mindre ytor.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:wii remote 3d positionsmätning ir kameratracking kamerakalibrering computer science datavetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.