Details

Rättsliga aspekter på parallellhandel med ompaketerade läkemedel på den gemensamma marknaden

by Håkansson, Jon

Abstract (Summary)
Inom EU leder skyddet av nationella immateriella rättigheter ofta till konflikter med ett av Unionens och Romfördragets grundläggande syften; principen om varors fria rörelse. Parallellimport av läkemedel på den gemensamma marknaden ställer konflikten mellan immaterialrätten, konkurrensrätten och principen om fria varurörelser på sin spets. Den fria rörligheten för läkemedel går genom EG-domstolens rättspraxis i bräschen för utvecklingen av en enhetlig marknad. I denna uppsats analyserar författaren Jon Håkansson parallellhandeln med läkemedel, i synnerhet problematiken med varumärkesintrång vid ompaketering, ommärkning och anbringande av nytt varumärke. EG-domstolens omfattande rättspraxis fram till och med de senaste avgörandena på området klargörs och balansen mellan de motstridiga intressena analyseras; på ena sidan finns viljan att uppnå så fri rörlighet för varor som möjligt och på den andra intresset av att bevara rättigheter enligt nationell immaterialrätt. - 2 - Nyckelord Keyword fri rörlighet, varor, parallellimport, läkemedel, EU, EG, gemensamma marknaden, ompaketering, varumärken, konsumtion, immaterialrätt, EG-rätt - 3 - Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2002-06-11 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2002/14 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/ajp/014/ Titel Title Författare Author Legal Aspects on Parallel Trade with Repackaged Pharmaceuticals on the Common Market Rättsliga aspekter på parallellhandel med ompaketerade läkemedel på den gemensamma marknaden Jon Håkansson Sammanfattning Abstract An analysis of the parallel trade with pharmaceuticals, in particular the issue of trade mark infringement in case of repackaging, rebranding and affixing of a new trade mark. A clarification of the Court’s balancing of opposing interests on the Common Market: on the one hand the preservation of the national intellectual property rights and on the other the aspiration of keeping the free movement of goods as unrestricted as possible, including trade marks, on the Common Market. Nyckelord Keyword Free movement, goods, parallel imports, pharmaceuticals, EU, EC, Common Market, repackaging, trade marks, exhaustion, intellectual property law, EC-law - 4 - RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ PARALLELLHANDEL MED
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fri rörlighet varor parallellimport läkemedel eu eg gemensamma marknaden ompaketering varumärken konsumtion immaterialrätt rätt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.