Details

Zeb1, un gen implicat en la repressió transcripcional de l'E-Cadherina durant la transició epiteli-mesènquima. Caracterització del mecanisme de regulació de la seva expressió

by Guaita Esteruelas, Sandra

Abstract (Summary)
Resum: Durant la transició Epiteli-Mesènquima (TEM), el factor de transcripció Snail reprimeix la transcripció de lE-cadherina unint-se a les caixes E presents en el promotor daquest gen. Les cèl·lules que expressen Snail presenten un fenotip fibroblastoide amb pocs contactes cel·lulars: els gens epitelials són reprimits (E-cadherina, MUC1 i VDR) i els gens mesenquimals són induïts (Zeb1). La sobre-expressió de Snail en varies línies cel·lulars donarà lloc a un augment en els nivells de RNA i de lactivitat del promotor de Zeb1. A més, Zeb1 reprimeix lE-cadherina i MUC1. Estàvem interessats en el mecanisme de repressió i inducció de gens per Snail. Snail necessita de HDAC per a realitzar el seu mecanisme de repressió. A més, es va estudiar el mecanisme de inducció del promotor de Zeb1. El promotor de Zeb1 era activat en línies cel·lulars que responien a estímuls de TEM, com la sobre-expressió de ILK, de l oncogen Ha-Ras o de la cPK-Ca. Finalment es va descriure que el promotor de Zeb1 responia a NF-kB, b-catenina/TCF4 i Twist.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:García de Herreros Madueño, Antonio

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències experimentals i de la salut

ISBN:

Date of Publication:09/21/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.