Details

Yoga som terapi? : finns det en förening mellan kropp och själ?

by Eng?lbr?ktss?n, Ann?

Abstract (Summary)

Syftet med den här uppsatsen är att titta på yoga som terapi. Finns det en förening mellan kropp och själ? Alltså, att kartlägga sambandet och dess betydelse i yogan.

Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod då jag intervjuat fem personer, fyra kvinnor och en man. Utifrån det perspektiv jag valt så ligger intervjuerna till grund för studien. En kvalitativ metod har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld, den arbetar med ord och inte siffror. En kvalitativ metod används med fördel i små undersökningar med djupa frågor. Ur ett fenomenologiskt perspektiv så skall man se och prioritera exakta beskrivningar från intervjupersonerna. Därför har jag valt att redovisa dem i jag-form. Så att det skall bli så exakt som det går, så varje person får fram sin personliga profil. Min uppsats syftar egentligen till att bekräfta frågeställningen om ett samband.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:yoga yogautövare yogafilosofi indisk religion nyandlighet nya religiösa rörelser spiritualism meditation hälsa stress theology religionsvetenskap teologi psychology of religionspsykologi faith and reason tros och livsåskådningsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.