Details

Yngre elevers uppfattning av teknikbegreppet

by Elgetun, Malin; Karlsson, Therese

Abstract (Summary)

Vi har valt att studera hur elever uppfattar begreppet teknik och teknik som skolämne. Vi vill även undersöka hur bakgrundsfaktorer påverkar elevernas uppfattning av teknik. Metod: Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer. Vi har sammanlagt intervjuat 39 elever i två klasser, varav 13 från år 2 och 26 från år 3. De var indelade i grupper med två elever i varje grupp. Resultat: Vi har lyckats få en bild av hur den undersökta elevgruppen uppfattar ämnet teknik. Den mest utbredda uppfattningen eleverna har är att teknik är kunskap, en förmåga eller arbetsstrategi som man använder sig av när man utför en praktisk handling. Ofta kopplades deras beskrivning av teknikbegreppet till egna vardagserfarenheter. De bakgrundsfaktorer som spelar störst roll för att eleverna får en uppfattning om teknikbegreppet är elevernas fritidsaktiviteter, och vardagserfarenheter. Skolan är inte en bakgrundsfaktor som eleverna nämner spontant utan beskrivs som en plats där man kan ha nytta av tekniken när eleverna till exempel räknar matematik. Rasterna nämns oftare än undervisningen som ett tillfälle där eleverna använder sig av teknik. Elevernas uppfattning av teknik är delad då de har en praktisk uppfattning då de löser tekniska uppgifter och en teoretisk uppfattning då de pratar runt ordet teknik. När eleverna löser de tekniska uppgifterna visar de intresse och tycker att det är roligt. När man sedan nämner ordet teknik säger eleverna att det ordet är svårt och att de inte är bra på det. Anledningen till detta kan vara att de inte fått någon undervisning som har knutit ihop teknikbegreppet med de praktiska uppgifterna. Det talar för att undervisningen inom teknik borde få mer utrymme för att eleverna skall få en grundkunskap inom ämnet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:teknikbegreppet teknikämnet teknik grundskolan elever

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.