Details

Xtarzia, Zitronita, Tim och Tiiim! : En jämförelse mellan internetnamn och tillbytta förnamn

by Wersäll, Lina

Abstract (Summary)

Sammandrag

Fler och fler människor hamnar i en situation då de behöver skapa sig ett namn på internet. Detta är ett relativt nytt fenomen och vid skapandet av dessa namn väljer många männsikor att inte följa de namntraditioner som länge har gällt för verkliga personnamn. Det finns dock människor som väljer att byta förnamn även i verkligheten. I den här uppsatsen undersöks vad som utmärker de namn som människor använder sig av på internet, vad som utmärker tillbytta förnamn samt vad dessa namngrupper har gemensamt och hur de skiljer sig åt. Materialet består främst av tillbytta förnamn och internetnamn insamlade från två olika communities; Lunarstorm och Bilddagboken. Vad som undersöks i namnen är namnlängden, könsneutralitet samt huruvida namnen är unika nyskapelser.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.