Details

Virtuell modulbaserad Fotbollsarena

by Ytterström, Christian

Abstract (Summary)

Denna uppsats syftar att undersöka samt ta fram en modell över ett system i PC Spelet Power Soccer där användaren själv kan designa sin egen hemmaarena med hjälp av ett webbgränssnitt. Arbetet inleds med en begränsad enkätundersökning där användare fick bedöma betydelsegraden av olika inslag i en fotbollsarena. Efter resultatet av denna enkät togs en modell fram i Autodesk Maya med ett modulbaserat system. Detta kompletteras med ett webbgränssnitt där användaren väljer vilka delar som han vill placera på de olika platser som erbjuds. Till sist beskrivs själva modulen och hur den ska fungera.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:computer science datavetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.