Details

Vertikala samarbeten : Vad hindrar aktörerna på den svenska marknaden för dagligvaruhandel att samarbeta avseende informations- och kunskapsutbyte?

by Fahlgren, Madeleine; Helgeson, Jenny

Abstract (Summary)
Background: Through collaboration within the supply chain, organizations can achieve competitive advantages and share complementary resources. British grocery retailers have exposed large benefits, but on the Swedish market collaboration only takes place to a limited extent. Purpose: The purpose of this study is to examine in an explorative manner and to make a knowledge contribution regarding barriers that prevent Swedish retailers and suppliers from collaborating. Research method: An empirical study has been performed based on twelve interviews with retailers and suppliers, of which four were with British participants. The study is a comparative case study with an explorative aim. Results: The Swedish retailers and suppliers answer to market instability and turbulence with more passivity than the British, which makes it difficult to implement collaboration. The interaction between the Swedish parties is focused on price and volume, which makes it complicated to further deepen the relationship. Private labels are also leading to mistrust within the relationship. The study also indicates that when internal collaboration is insufficient, external collaboration becomes difficult. The Swedish parties’ myopia leads to strategic plans, such as vertical collaboration, being superseded by operational questions. Detailed contracting is furthermore an aggravating circumstance to trust and willingness to collaborate. Power movement and market concentration have also created bad relationships, and facilitates the retailers’ ability to control the suppliers without collaborating. British suppliers operate actively to rebalance the dependency within the relationship. Yet another difference that affects the Swedish retailers’ and suppliers’ willingness to collaborate is the fact that collaboration is not regarded as a competitive strategy. Keyword Grocery market, vertical collaboration, information and knowledge sharing, private labels, trust, Lars Lindkvist, Fahlgren, Helgeson FÖRORD ”Den som gör en resa har något att berätta.” Den forskningsresa som vi påbörjade i januari 2004 har kommit till sitt slut och i din hand håller du berättelsen om vår resa. Det har varit en spännande och lärorik färd och vi hoppas att du kommer att finna resan intressant att ta del av. Vi vill rikta ett varmt tack till vår reseledare, professor Lars Lindkvist på Ekonomiska Institutionen vid Linköpings universitet som varit en inspirerande guide under resans gång. Vi vill även tacka våra medresenärer, Anders Carlzon och Johan von Schéele på JDA samt deltagarna i vår seminariegrupp för värdefull input och reflektion på vägen. Ett särskilt tack vill vi rikta till de företag och personer som utgjort våra resmål, nämligen Jörgen Friman på Dagligvaruleverantörernas förbund, Göran Björkman och Kristina Lindholm på Coop Sverige, Per-Arne Gustavsson och Niklas Lindström på Metsä Tissue, Jenny Reithner på Kraft Foods, Elisabet Green-Karlsson på Axfood, Iris Nilsson på Arla Foods, Don Brenchley på JDA UK, Lee Braddock på Co-op UK, Jim Craigie på Kraft Foods UK samt Bill Dales på Arla Foods UK. Utan er medverkan och vilja att dela med er av erfarenheter och upplevelser hade resan aldrig nått sin slutdestination. Madeleine Fahlgren & Jenny Helgeson Linköping 15 juni 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING....................................................................................1 1.1 BAKGRUND................................................................................................................1 1.2 PROBLEMDISKUSSION..............................................................................................3 1.3 SYFTE..........................................................................................................................6 2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT &
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dagligvaruhandeln vertikala samarbeten informations och kunskapsutbyte handelns egna märkesvaror trust lars lindkvist fahlgren helgeson

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.