Details

Validesa de lautomesura de la pressió arterial domiciliària en el diagnòstic de la hipertensió clínica aïllada a lAtenció Primària

by Bayó i Llibre, Joan

Abstract (Summary)
RESUM: OBJECTIU: Determinar el rendiment diagnòstic de lautomesura de la pressió arterial domiciliària (AMPAd) en el diagnòstic de la hipertensió clínica aïllada (HCA) utilitzant un programa de tres dies de lectures. MATERIAL I MÈTODES: Es va incloure a cent noranta pacients diagnosticats recentment dhipertensió lleugera-moderada no tractats, seleccionats consecutivament a 4 centres datenció primària de la ciutat de Barcelona. Cada pacient va realitzar lectures de AMPAd per triplicat pel matí i per la nit durant 3 dies consecutius, seguidament sels practicà una monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA) de 24 hores. El punt de tall de normalitat per a lAMPAd i la MAPA diurna era de 135/85 mmHg. RESULTATS: Seixanta-tres pacients van ser diagnosticats dHCA amb AMPAd (34.8 %; IC95%: 27.9-42.2) i 74 amb MAPA (41.6%; IC95%: 33.7-48.4). No es varen observar diferències estadísticament significatives entre els valors dAMPAd i els de la MAPA diurna (137.4 [14.3]/82.1[8.3] mmHg vs 134.8 [11.3]/81.3[9.5] mmHg). Els paràmetres de rendiment diagnòstic de lAMPAd van ser: S 50.0% (IC95%: 38.3-61.7), E 75.7% (IC95%: 66.3-83.2), VPP i VPN 58.7%(IC95%: 45.6-70.8) i 68.6% (IC95%: 59.4-76.7), respectivament, i CPP i CPN 2.05 i 0.66 respectivament. Lanàlisi mitjançant una corba ROC (receiver operating characteristic) dels diferents punts de tall de normalitat no va suposar lobtenció de millores significatives en el rendiment diagnòstic de lAMPAd. CONCLUSIONS: Un programa de 3 dies de lectures dAMPAd en el diagnòstic de lHCA ha obtingut una escasa precisió diagnòstica. La MAPA continúa sent la prova delecció en aquesta indicació.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Martín Baranera, Montserrat; Botey Puig, Albert

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:medicina

ISBN:

Date of Publication:03/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.