Details

Vad skapar arbetstillfredsställelse på ett lager? : Nio extraarbetande studenters upplevelser.

by Sohlman, Annika

Abstract (Summary)

Arbetstillfredsställelse kan definieras som ”en positiv (eller negativ) evaluerande värdering av arbetet eller arbetssituationen” (Kaufmann, G.,  & Kaufmann, A.  2005 s. 269). Denna studie fokuserar på delaktighet,  arbetsinriktning, fysiska betingelser, lön, ledarskap och sociala betingelser som delar i arbetstillfredsställelse. Syftet med studien var att undersöka hur extraarbetande högskolestudenter på lager uppfattade sin arbetstillfredsställelse, därför intervjuades nio studenter varav tre kvinnor i åldern 21-33. Meningskoncentrering användes som analysmetod och undersökningen visade att studenterna hade en låg arbetstillfredsställelse men genom att få en bra kontakt med arbetskollegor skapades trivsel. Studien verifierar tidigare teorier om arbetstillfredsställelse och tillför hur extraarbetande studenter kan uppleva trivsel då de arbetar på lager.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:job satisfaction student extra storage psychology psykologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.