Details

Vad händer när mode påverkar möbeldesign? : En kollektion strandmöbler och badkläder

by Lindahl, Veronica

Abstract (Summary)
Rapporten beskriver ett designprojekt, som är en del av examensarbetet på 15p, Vad händer när mode påverkar möbeldesign? En kollektion strandmöbler och badkläder, utfört av Veronica Lindahl, avgångsstudent på utbildningsprogrammet möbeldesign på Carl Malmsten, Centrum för Träteknik & Design vid Linköpings universitet. Syftet med denna rapport är att beskriva processen av detta examensarbete.Valet av produkter tog avstamp från min bakgrund i Halmstad. En möbel för stranden och något att ha på sig. Att koppla samman mode och möbeldesign tilltalar mig. Målet var att produkterna skulle komplettera och inspirera varandra. Att tänka på hur produkterna skulle presenteras var också en del i arbetet.Upplägget i denna rapport är enligt ordningen i min designprocess. Det börjar med en insamlingsetapp. Efter detta följer en lång skissetapp, därefter material, tillverkning och slutligen en resultatanalys med tankar och reflektioner över vad jag kommit fram till.Arbetet startade med samtal med handledaren Daniel Östman, där vi diskuterade val av examensarbete samt vad jag ville få ut av arbetet. Jag valde att göra ett projekt med mig som uppdragsgivare, eftersom det är så jag vill arbeta i framtiden.Ledorden i mitt arbete har varit modedesigns påverkan på möbeldesign, en möbel för stranden och något att ha på sig, trä och tyg, material som klarar utomhusklimatet.Resultatet är en funktionell, bärbar strandstol med två lägen som är lätt, går att fälla ihop och kan bäras på ryggen. Detta är en produkt som jag skulle vilja se på stranden.Detsamma gäller badplaggen, de väcker nyfikenhet och är ett mer påklätt badmode.Vid presentationen av produkterna använde jag mig av en stiliserad strand som gav en känsla av hur produkterna skulle användas i den miljö de var avsedda för.I framtiden vill jag arbeta med att kombinera modeskapande och möbeldesign. Jag har upptäckt många intressanta möjligheter och uppslag i vad som händer när mode påverkar möbeldesign.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/19/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.