Details

Omvårdnadsdokumentation - Vad dokumenterar den svenska sjuksköterskan? : En litteraturöversikt Nursing documentation – What does the Swedish nurse document?

by Andersson, Maria; Eriksson, Jenny

Abstract (Summary)

BAKGRUND: Omvårdnadsdokumentationen har varit lagstadgad sedan 1986. Tidigare studier visar på brister i omvårdnadsdokumentationens omfattning och att omvårdnadsprocessen inte följs. VIPS-modellen används i stor utsträckning i Sverige för att dokumentera omvårdnaden. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. SYFTE: Syftet med denna litteraturöversikt var att få en överblick över vad och i vilken utsträckning svenska sjuksköterskor dokumenterar i omvårdnadsjournalen. METOD: En litteraturöversikt har gjorts med åtta vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Resultatet visar att sjuksköterskor i Sverige främst dokumenterar status och åtgärder. Diagnoser, mål, resultat och epikriser förekommer betydligt mer sporadiskt. Omfattningen av dokumentationen är undermålig och fullständig dokumentation enligt omvårdnadsprocessen förekommer sällan. DISKUSSION: Sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning för att förstå vikten av en väldokumenterad patientjournal som följer omvårdnadsprocessen. Nya system som NANDA och NIC skulle i framtiden kunna underlätta dokumentationen genom att ett standardiserat språk tillämpas.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:documentation records nurse vips omvårdnadsdokumentation patientjournal sjuksköterska

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.