Details

Utvecklingen av en animationspipeline : En handbok för animatören som är med och startar ett nytt spelprojekt

by Rindevall, Karin

Abstract (Summary)

Denna rapport är en reflekterande text över skapandet av en digital handbok för animatörer som är med och startar ett nytt spelprojekt. Handboken är ett verk som gjordes som examensarbete på Högskolan i Skövde vårterminen 2009.

Rapporten beskriver processen bakom skapandet av handboken. Denna process innefattar praktiskt arbete på företaget Junebug AB i Malmö, en förberedande litteraturstudie av hur text skrivs på ett tydligt, pedagogiskt sätt, en ytterligare litteraturstudie av tidigare skrivna handböcker för animatörer, intervjuer med animatörer i branschen och på utbildningen och sammanställning av handboken.

Den centrala frågeställningen var: Hur kan man i handboksform på bästa sätt förmedla hur en animationspipeline1 tas fram, underhålls/effektiviseras och dokumenteras?

Målet med arbetet har varit att sammanställa en handbok som andra animatörer kan använda sig av. Syftet har varit att lära mig om en riktig arbetsmiljö i spelbranschen och förmedla detta i handboken. Ett sekundärt mål har varit att uppmana andra animatörer i spelbranschen och på utbildningen att bidra med sina erfarenheter, tips och råd genom intervjuer.

Resultatet blev en digital handbok på Internet för animatörer som jobbar, eller snart ska börja jobba, med animation i spelbranschen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:animation pedagogik spelutveckling handbok pipeline informativt skrivande projektarbete dokumentation instruktion media and communication studies medie och kommunikationsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.