Details

Utveckling och formgivning av en framtida radio Development and design of a future radio

by Petersson, Malin

Abstract (Summary)
This report deals with a project that includes development and design of a radio, in cooperation with the company Transient Design. Transient Design has not previously manufactured radios, only imported radios from Roberts Radio. The assignment was to design a completely new radio and requirements, from Transient Design, was among others, that it would radiate quality and exclusiveness. The radio should not only be able to play radio channels, but also be capable of handling other devices such as MP3 player, Ipod and more. To begin with, a pre-study was made, which included a market survey, personas and functional analysis. Personas were developed to specify the target group and a functional analysis was the basis of the specification of requirements. Several methods were used during the project such as brainstorming method 6-3-5, evaluation method PNI, concept generation method of morphological analysis, and finally matrix method evaluation. By the various methods, many concepts are developed and evaluated. Finally, in order to be able to select a concept to proceed with, interviews were made with people inside and outside the target group. The project ultimately resulted in the radio Nautilus, a radio that fulfilled the requirements and the desires that Transient Design had, and pleased the target group that the company had chosen. Förord Rapporten är en del av examensarbetet inom ämnet integrerad produktutveckling. Examensarbetet gjordes under våren 2009. Arbetet innebar att utforma en radio, i samarbete med företaget Transient Design. Jag vill tacka alla de personer som har hjälpt mig med mitt examensarbete på olika sätt, bland annat genom tankar, åsikter och idéer. Ett särskilt tack till de handledare som har hjälpt till: Lars-Ola Hoffer på Transient Design Lennart Ljungberg på Högskolan i Skövde Peter Thorvald på Högskolan i Skövde Jonas Forsman på Design Jonas Forsman _______________________________________ Malin Petersson Innehållsförteckning 1 Inledning.............................................................................................................................................1 1.1 Transient Design .....................................................................................................................................1 1.2 Bakgrund ....................................................................................................................................................1 1.3 Uppdragsbeskrivning............................................................................................................................1 2 Förstudie.............................................................................................................................................3 2.1 Marknadsundersökning.......................................................................................................................3 2.1.1 Enkät .......................................................................................................................................................3 2.1.2 Målgrupp ...............................................................................................................................................4 2.1.3 Konkurrenter.......................................................................................................................................4 2.2 Personas......................................................................................................................................................6 2.3 Funktionsanalys ......................................................................................................................................7 2.4 Moodboard ................................................................................................................................................8 2.5 Resultat av metoder från förstudien ..............................................................................................9 2.6 Kravspecifikation....................................................................................................................................9 2.7 Material .................................................................................................................................................... 10 2.7.1 Miljöpåverkan .................................................................................................................................. 11 2.7.2 Tillverkning....................................................................................................................................... 11 3 Idégenerering ................................................................................................................................ 12 3.1 Brainstorming 6-3-5........................................................................................................................... 12 3.2
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:design radio technology teknikvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.