Details

Utveckling av webbapplikation i ASP.net med Ajax-teknik

by Rangell, Marcus

Abstract (Summary)
Abstract Ajax is the name of a technique where the combination of JavaScript, XML and asynchronous calls is used to make a web page more dynamic in the interaction with the user in contrast to more traditional web pages. This paper aims to establish what Ajax is and how the technique can be used in the development of web based applications. In order to better understand the technology, a web based application has been developed on the request of SYSteam Utvecklingspartner AB. The development of the application has been carried out in a Microsoft environment where ASP.NET and code behind in C# has been utilized. Information is stored using a Microsoft SQL Server 2005 database. The result has been a complete web application that complies with the requirements specified. The application is using the Microsoft ASP.NET Ajax framework with the additional ASP.NET Ajax Control Toolkit in order to provide dynamic web pages. i Sammanfattning Sammanfattning Ajax är ett begrepp som innebär att med hjälp av JavaScript och XML göra asynkrona anrop för att skapa webbsidor med mer dynamisk interaktion jämfört med mer traditionella webbsidor. Arbetet eftersträvar att utröna vad Ajax är och hur tekniken kan användas i utvecklingen av webbapplikationer. För att bättre förstå tekniken har en webbapplikation utvecklats på uppdrag av SYSteam Utvecklingspartner AB. Applikationen utvecklades i Microsoftmiljö och är skriven i ASP.NET med bakomliggande programkod i C#. För informationlagring används Microsoft SQL Server 2005. Arbetet har resulterat i en färdig webbapplikation som uppfyller de grundläggande krav som sattes upp. Applikationen använder sig av Microsofts ASP.NET Ajaxramverk samt det tillhörande ASP.NET Ajax Control Toolkit för att skapa dynamiska sidor. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/09/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.