Details

Utveckling av trigger för synkronisering av elektroniksystem : En praktisk tillämpning i elektroniksystem

by Lundqvist, Mikael

Abstract (Summary)
De triggers som idag används i Autoliv BKIs laboratorium har till uppgift att synkronisera signalerna vid simulering av krock som en intern kvalitetskontroll av produktionen. De sköter utösning av airbags och start av höghastighetskameror. Då Autoliv har flera modeller av krockkuddar används idag olika triggers och man har därför som önskemål att utveckla ett nytt system som skulle kunna ersätta de nuvarande systemen och som kan användas vid samtliga kvalitetstest. Projektet resulterade i en testad prototyp som inkluderar hårdvara, mjukvara, samt CAD-ritningar till en färdig produkt. vii
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:07/06/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.