Details

Utveckling av rattstång med övre teleskopfunktion Development of steering column with upper telescopic function

by Josefsson, Johannes; Lundberg, Marcus

Abstract (Summary)

I denna rapport redogör projektgruppen för resultatet i kursen examensarbete 15hp (C-nivå) utfört på maskiningenjörsprogrammet, inriktning produktutveckling och design, vid Jönköpings Tekniska Högskola.

Examensarbetet har utförts i samarbete med Kongsberg Power Product Systems AB i Ljungsarp. Syftet var att utveckla en ny typ av övre teleskopfunktion till Kongsbergs modulsystem för ställbara rattstänger.

Utgångspunkten i projektet var att skapa en mer ergonomisk förarmiljö, något som Kongsbergs kunder och marknaden för långsamtgående fordon allt mer efterfrågar. Kraven som ställts på projektet bestod i största del av axiella och radiella krafter som konstruktionen skulle klara av, samt den axiella förlängningen av rattstången.

För att strukturera arbetet har en produktutvecklingsmetod från boken The Mechanical Design Process av David G. Ullman använts. Dessa metoder har använts i genomförandefasen för att leda fram till resultatet.

Projektet har resulterat i ett koncept som löser Kongsbergs krav på förbättrad förarergonomi.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kongsberg steering column telescopic function locking mechanism rattstång teleskopfunktion låsning mechanical engineering maskinteknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.