Details

Utveckling av inredningssystem till semiprofessionell diskmaskin Development of interior system for a semi professional dishwasher

by Anulf, Magdalena; Åberg, Sara

Abstract (Summary)

Denna rapport redovisar utvecklingen av ett specialanpassat inredningssystem till en semiprofessionell diskmaskin. Projektet utfördes som ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde under vårterminen 2009 i samarbete med ASKO Appliances.

ASKO tillverkar idag diskmaskiner för hemmabruk och de vill nu rikta in sig mer mot olika målgrupper inom den offentliga sektorn. Målet var därför att specialutforma inredningssystem till de som ansågs ha störst behov. Ett krav var att dessa system skulle passa ASKO:s nuvarande diskmaskinsplattform XXL.

Arbetet inleddes med behovsanalyser och undersökningar av marknaden idag. Resultatet av dessa låg sedan till grund för konceptutveckling. En mängd kreativitetsmetoder ledde fram till olika koncept som visades upp på en halvtidspresentation på ASKO. Beslut togs då att fokusera på ett inredningssystem speciellt för caféer.

Det slutliga konceptet, Kombi, utvecklades med syftet att förenkla hanteringen av disk, få plats med fler föremål samt möjliggöra stapling av specifika föremål för caféer. Bestickhanteringen förändrades också med uttagbara korgar som kan användas i caféserveringen. Resultatet blev ett inredningssystem som kommer att förbättra diskhanteringen för de anställda på caféer.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:diskmaskin inredningssystem technology teknikvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.