Details

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem för Gefle Gourmetservice

by Jonasson, Marcus

Abstract (Summary)

Syftet med detta arbete är att skapa ett webbaserat bokningssystem åt Gefle Gourmetservice, en expanderande cateringfirma i Gävle. De krav som finns på systemet har, successivt under arbetets gång, tagits fram tillsammans med ägarna till Gefle Gourmetservice. Ungefär varannan vecka har en avstämning tillsammans med dessa ägare genomförts. På dessa avstämningar har funktionerna, allteftersom de har implementerats, demonstrerats. Bokningssystem har skapats med hjälp av Java Enterprise Edition, d.v.s. med hjälp av Servlets, Java Server Pages samt Java Beans. Systemet är uppdelat i två delsystem. Det första delsystemet är ett administrativt system, där personalen på Gefle Gourmetservice exempelvis kan lägga till och ta bort produkter, granska beställningar samt meddela hur mycket de arbetat. Det andra delsystemet är det som kunderna möts av när de ska göra en beställning. En MySQL-databas är kopplad till systemet och det är driftsatt på ett webbhotell. Det lever gott och väl upp till alla de krav som har tagits fram, varför kunden är mycket nöjd med resultatet. 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:java webbapplikation systemutveckling

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.