Details

Utomhuspedagogik : Hur lärare i Tanzania förhåller sig till att undervisa utomhus.

by Laaksonen, Linda; Taavola, Jenny

Abstract (Summary)
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka vad lärare i Tanzania har för tankar kring utomhusundervisning. Det har vi jämfört med en tidigare gjord undersökning av vad lärare i Sverige har för uppfattningar om utomhu pedagogik. Vi ville också undersöka vilka skäl för att utnyttja utemiljön i undervisningen som litteraturen ger. Femton lärare från fyra olika skolor i Tanzania har svarat på en enkät. De frågor vi ville få svar på var om de ville undervisa utomhus och i sådana fall varför, vad de anser kan vara positivt och negativt med att undervisa uto hus, vilka delar av undervisningen som utförs utomhus och hur de genomför dessa. Resultatet av vår undersökning visar att de undersökta lärarna i Tanzania använder sig av utemiljön i undervi ningen. Vi kunde inte se några större skillnader mellan de lärare som undersökts i Tanzania och de lärare som undersökts i Sverige. Lärarna i Tanzania anger fler positiva anledningar till att undervisa ute. Nyckelord Keyword Utomhuspedagogik, Tanzania, miljö, natur, friluftsliv, utomhus
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:utomhuspedagogik tanzania miljö natur friluftsliv utomhus

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.