Details

Upplevelser av smärta och smärtbehandling hos äldre människor : en litteraturstudie

by Fjellborg, Christine

Abstract (Summary)

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre människors upplevelser av smärta och vilken smärtbehandling de fick. Metoden var en beskrivande litteraturstudie och för att besvara frågeställningarna genomfördes en litteratursökning i databaserna Cinahl, Science Direct och Medline (Pubmed). Resultatet visade att många av de äldre upplevde smärta på något sätt och ansåg att det var något de måste lära sig leva med. Aktiviteter i hemmet ökade ofta smärtan. Smärtan medförde att den fysiska aktiviteten minskade. Muskuloskeletal smärta var vanligast med smärta i rygg, ben, knän, fötter och höfter. Smärtan ledde till att livskvaliteten minskade och att de äldre blev mer beroende av hjälp. Kvinnor hade mer långvarig smärta och kände sig också mer deprimerade än männen. Äldre var ofta underbehandlade mot smärta och många med svår smärta använde inte smärtstillande läkemedel eller endast en låg dos. En bra läkemedelsbehandling förbättrade aktivitet och sömn. Många var intresserade av icke farmakologisk behandling och att delta i tränings- och avslappningsprogram för att hantera smärtan.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:pain treatment of elderly smärta smärtbehandling äldre

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.