Details

UTLANDSANSTÄLLDAS UPPFATTADE ORGANISATORISKA STÖD OCH DESS PÅVERKAN PÅ ENGAGEMANGET

by Zarazua Mujo, Andrés; Mortimer, Caroline

Abstract (Summary)

En utlandsanställning kräver mycket från den anställdes sida och är

kostsam för företaget. För att se till att den utlandsanställde behåller sitt

engagemang gentemot företaget krävs det därför att denne uppfattar att

den får stöd från sin organisation. I vår undersökning intervjuade vi tre

repatriater och använde vi oss av enkätsvar från tio expatriater från tre

olika svenska internationella företag. Resultaten tyder på att

organisatoriska stödåtgärder uppfattas av expatriater före och under

utlandstjänstgöringen. Majoriteten av respondenterna svarade att de

uppfattade förändringen i sitt engagemang jämfört med tiden innan den

senaste utlandsanställningen som oförändrad eller ökad. Konsekvensen

för företag är att de måste se till att deras utlandsanställda uppfattar

organisatoriskt stöd före och under utlandstjänstgöringen, för att deras

engagemang gentemot organisationen ska bevaras eller förstärkas.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:pos organisationsstöd expatriat engagemang business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.