Details

Ungdomars attityder till droger : och bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka

by Karlsson, Michaela; Börjesson, Terese

Abstract (Summary)

Det har skett en ökad användning av droger bland ungdomar i Sverige. Det har även visat sig att många har en mer tillåtande attityd till droger. Många ungdomar använder droger för att lättare hantera alla krav som ställs på dem idag i vårt samhälle och lockelsen av spänning kan för vissa vara för stark att stå emot. Syftet med denna studie var att få fram ungdomars attityder till droger i en mindre stad och synliggöra faktorer som kan tänkas påverka attityderna. De bakomliggande faktorerna som undersökts var självkänsla, familjeförhållanden/regler, socioekonomisk status, kamratkrets och fritid. I studien har enkäter använts på ett urval bestående av 302 informanter. Resultatet visar att informanternas attityder till droger är relativt jämnt fördelade men med en övervikt i att de har negativa attityder till droger. Studien visar även på märkbara skillnader mellan självkänsla och attityder till droger och att även uppfostran spelar en viktig roll.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ungdomar droger

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.