Details

Ungdomars antaganden kring förekomsten av sexuella handlingar bland jämnåriga

by Weiselius, Erik

Abstract (Summary)
Sexuality is a fundamental part of being human (Helmius, 1998). Meanwhile regulation concerning, for example, homosexuality has been extensive, not just in history but also today (Månsson, 1998). One explanation is myths and imaginations about sexual behaviour that are exploited to stigmatise certain groups (Centerwall, 2000). Research shows that young people’s sexuality, and the extent to which they engage in sexual behaviour depends more on their perception of peer behaviour than the actual behaviour of peers (Babalola, 2004). The purpose of this study is to examine young people’s perceptions of sexual behaviour amongst their peers. This will be done by addressing the following questions: • • How do young people perceive different types of foreplay, anal sex, intercourse and homosexual acts among their peers? Are there any differences in perception of sexual behaviour amongst peers between men and women? The method adopted is the use of a questionnaire that has been administered to pupils from three upper secondary school classes. The results from the questionnaire have been analysed using SPSS. The results show that young people’s perceptions of their peers are often realistic and that there are only small differences in the perception of peers between men and women. However, homosexual acts between women are perceived to be more common than homosexual acts between men. 2 Sammanfattning Sexualiteten är en grundläggande del i att vara människa (Helmius, 1998). Detta samtidigt som regleringen av t.ex. homosexualitet varit starkt, inte bara ur ett historiskt perspektiv utan även idag till viss del (Månsson, 1998). En förklaring till detta är de myter och föreställningar kring olika sexuella beteenden som exploateras för att skuldbelägga vissa grupper (Centerwall, 2000). Forskning visar på att ungdomars praktiserande av den egna sexualiteten påverkas mer av deras perception av andras beteende än av det faktiska beteendet (Babalola, 2004). Denna studie syftar till att undersöka ungdomars antaganden kring förekomsten av olika sexuella handlingar bland jämnåriga ungdomar. Detta görs genom besvarandet av följande frågeställningar: • • Vad har ungdomar för antaganden kring förekomsten av olika typer av förspel, analsex, samlag och homosexuella handlingar bland jämnåriga ungdomar? Finns det några skillnader mellan kvinnors och mäns antaganden kring förekomsten av sexuella handlingar bland jämnåriga? Metodiken är en enkät som delats ut till tre gymnasieklasser som går tredje året på naturvetenskapligt gymnasieprogram. Resultaten från enkäten har analyserats med
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:sexologi ungdomar och sexualitet homosexualitet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.