Details

Trend eller Etik - Vad styr? : En studie om ekologisk medvetenhet och vilka som besitter den Trend or Ethics -What rules? : A study on ecological consciousness and who posses it

by Andersson, Karin

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida de informanter som intervjuades till studien anser att den ekologiska medvetenheten är en trend eller en bestående aspekt i klädbranschen. Vidare undersöks hur informanternas ekologiska tänkande yttrar sig i arbetslivet och i privatlivet. Intervjuerna berörde deras tankar kring miljömedvetenhet, etiska aspekter vid ekologisk produktion. Likaså analyseras om informanterna kan kategoriseras som en nyligen introducerad kulturell typ, BoBos.

Den slutsats jag åstadkom var att informanterna besitter en ekologisk medvetenhet som yttrar sig i deras arbets- och privatliv. Deras åsikter och medvetenhet kan karakteriseras som boboitiska och anses vara tidsenliga för dagens samhälle.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:social anthropology ecology fashion consciousness bobos socialantropologi ekologi trend medvetenhet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.