Details

Tonal description of music audio signals

by Gómez Gutiérrez, Emilia

Abstract (Summary)
Resum Aquesta tesi doctoral proposa i avalua un enfocament computacional per a la descripció automàtica dels aspectes tonals de la música a partir de lanàlisi de senyals d`audio polifòniques. Aquests mètodes es centren en el càlcul de descriptors de distribucions de notes, en lestimació de tonalitat duna peça, en la visualització de levolució del centre tonal o en la mesura de la similitud tonal entre dues peces diferents. Aquesta tesi contribueix substancialment al camp de la descripció tonal mitjançant mètodes computacionals: a) Proporciona una revisió multidisciplinària dels sistemes destimació de la tonalitat; b) Defineix una sèrie de requeriments que han de complir els descriptors tonals de baix nivell; c) Proporciona una avaluació quantitativa i modular dels mètodes proposats; d) Justifica la idea de que per a certes aplicacions es poden fer servir mètodes que treballen amb partitures sense la necessitat de realitzar una transcripció automàtica e) Estén la literatura existent que treballa amb música clàssica a altres generes musicals; f) Demostra la utilitat dels descriptors tonals per a comparar peces musicals; g) Proporciona un algoritme optimitzat que es fa servir dins un sistema real per a visualització, cerca i recomanació musical, que treballa amb més dun milió de obres musicals.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Serra Casals, Xavier

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tecnologia

ISBN:

Date of Publication:07/25/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.