Details

Teknisk Aktieanalys : En undersökning av köp- och säljsignaler och börstrendens inverkan

by Jansson, Robert; Åberg, Martin

Abstract (Summary)
A1210Teknisk aktieanalys används för att från historiska kursdata försöka förutsäga den framtida kursutvecklingen. Uppsatsens syfte är att undersöka börstrendens inverkan av resultaten för två olika tekniska analysmodeller, glidande medelvärde och Relative Strength Index (RSI). Som dataunderlag används 12 aktier från Stockholmsbörsens A-lista för Mest omsatta aktier mellan 1988-03-01 och 2004-03-01.I studien tillämpas blankning för att oberoende av den rådande trenden ha möjlighet att generera överavkastning. Överavkastningen undersöks genom att riskjustera avkastningen med Capital Asset Pricing Model (CAPM). Vidare belastas varje transaktion med en courtageavgift.Det visar sig att endast köpsignalerna är statistiskt signifikanta. Följden blir att det endast är möjligt att generera statistiskt signifikant överavkastning under perioder med uppåtgående trender. Därmed har trenden inverkan för de undersökta analysmodellerna. För modeller som genererar väldigt många signaler påverkas resultatet kraftigt negativt av courtageavgifter. Den högsta överavkastningen (årlig överavkastning på 33,1 procent) fås för ett dubbelt glidande medelvärde med perioderna 5 och 150. För att med väldigt hög sannolikhet generera positiv överavkastning skall köp- och säljsignaler från denna metod på en diversifierad portfölj strikt följas under åtminstone en 8 årsperiod.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/20/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.