Details

Tekniken i skolan : en fallstudie av tekniklärare

by Tollsten, Peter

Abstract (Summary)
AbstractArbetet syftar till att beskriva tre tekniklärares teknikundervisning och deras tankar därom. De tre lärarna valdes så att de representerade de lärarkategorier som förde en facklig kamp om att ”ta kontrollen” över det obligatoriska teknik ämne som skulle införas i början på 80-talet. De lärarkategorier som de i undersökningen deltagande lärarna representerar är slöjd/tekniklärare, Tekniklärare och NO/tekniklärare. I resultatet redovisas att lärarna vill att ämnet håller en praktisk profil men att det innehåller en teoridel också. Lärarna skiljer sig åt i hur de hanterar mixen här emellan. En lärare i materialet bygger praktiken på teori medan en annan gör precis tvärt om då han först låter eleven stöta på problem i sitt praktiska arbete innan han inför teorin som är nödvändig. Lärarna i teknik uppfattar att teknikens kunskapsfält spänner över flera dimensioner. Kunskapsfältet uppfattas handla om förståelse, gott omdöme och hantverksskicklighet. Det framkommer också att det tekniska kunskapsfältet uppfattas i första hand innefattas i männens värld. Motiv till att ha en obligatorisk teknikundervisning spänner från att den ska ge en teknisk allmänbildning till att den ska fungera som en ljuspunkt i skolan för de elever som är trötta på den i skolan dominerande teoretiska undervisningen. Nyckelord Keyword Teknik, teknikämnet, teknikundervisning, tekniklärare 2 Innehåll 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:teknik teknikämnet teknikundervisning tekniklärare

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.