Details

On the Tamagawa number conjecture

by Bars Cortina, Francesc

Abstract (Summary)
En la tesis es resolt la conjectura del nombre de Tamagawa en dues situacions: per a corbes el.líptiques E+ definides sobre Q amb multiplicació complexa donada per un cos imaginari quadràtic K, i per a caràcters de Hecke AkK*.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Xavier Xarles i Ribas

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:402 departament de matematiques

ISBN:

Date of Publication:09/12/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.