Details

Sveriges framtida vinterturism : företags och kommuners anpassningar till klimatförändringarna

by Andersson, Johan

Abstract (Summary)

Svenska fjällområdet är välbesökt av både utländska och svenska turister. Kalfjällen och det öppna landskapet utgör en omtyckt vandringsmiljö och de alpina skidområdena har årligen miljontals besökare.

Klimatförändringarna diskuteras flitigt idag och fjällområdet står inför enförändring. Djur- och växtarter flyttar norrut och kalfjällen växer igen. Den alpina skidsäsongen förväntas bli kortare, vilket får ekonomiska konsekvenser för de berörda verksamheterna. Skistar AB, som är den dominerande aktören inom alpin verksamhet i Norden, ökar ständigt användandet av snökanoner för att säkerställa skidsäsongen. I samband med detta ökar vatten- och energianvändningen och utsläppen. Företaget vill kunna bli ett alternativ för de turister som väntas lämna skidåkningen i Alperna på grund av snöbrist.

Framtidens klimat kan komma att kräva ännu mer av de alpina verksamheterna och de berörda kommunerna för att behålla en högbesöksfrekvens. Expansionen av områden som till exempel Sälen och Åre är idag enorm, och stora planer finns för ytterliggare utbyggnader för framtiden. För att ha en hållbar utveckling av dessa områden så kan samspelet mellan kommuner och företag handla om att förändra verksamheten så att den blir bättre anpassad till ett framtida klimat.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:economic geography ekonomisk geografi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.