Details

Sverigedemokraterna - ett parti som alla andra? : En analys av hur Sverigedemokraterna framställdes i Helsingborgs dagblad under valrörelsen 2006

by Kraft, Emma

Abstract (Summary)
This essay contains an analysis of how Sverigedemokraterna have been described in Helsingborgs dagblad during the general election movement in 2006. In the southwest of Skåne, Sverigedemokraterna was very successful in the general election 2006. This has cause interest for a media research. The purpose of this essay is to produce a base for further researches concerning media significance. A basis grounded on facts about the political position of Sverigedemokraterna and theories concerning the political communication lead to the purpose and a numbers of questions. I have chosen a quantitative analysis and a discourse analysis to find out the answers. I used articles in Helsinborgs dagblad that were written during the general election movement in 2006. In the end I have summed up the analysis and draw conclusions which I finally have discussed. For example I noticed that Sverigedemokraterna were described as none trustworthy and ignorant. 2 Sammanfattning Den här studien omfattar en analys av hur Sverigedemokraterna skildrades i Helsingborgs dagblad under valrörelsen 2006. I sydvästra Skåne, vilket är Helsingborgs dagblads spridningsområde, hade Sverigedemokraterna mycket stor framgång i valet 2006. Detta har väckt intresse för en studie av detta slag, vars syfte är att åstadkomma ett underlag för vidare undersökningar angående mediebevakningens betydelse för valutgången. Jag har skrivit en bakgrund med fakta angående Sverigedemokraternas nuvarande politiska position Därefter har jag skrivit en teorigenomgång som tar upp ämnen som rör den politiska kommunikationen samt ramar in problemställningen. Utifrån syftet har jag ställt upp ett antal frågeställningar och genom en kvantitativ innehållsanalys i kombination med en diskursanalys söker jag svar på dessa frågeställningar. Materialet för analyserna består av artiklar ur Helsingborgs dagblad som skrevs inför valet 2006. Analyserna har lett till slutsatser som jag avslutningsvis har diskuterat. Bland annat så har jag kommit fram till att Sverigedemokraterna framställdes som icke trovärdiga och okunniga. 3 Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:03/06/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.