Details

Invandrarföretagare i Sverige : kritisk diskursanalys av hur riksdag och regering tala om invandrarföretagare

by Landerholm Martinovic, Emilia

Abstract (Summary)
Sverige står idag inför en omstrukturering av arbetsmarknaden, bland annat för att de tidigare storföretagen, som mycket av svensk tillväxt och sysselsättning berott av, nu i större utsträckning läggs ner eller flyttar utomland. En sådan omstrukturering innebär i sin tur att allt större vikt och tilltro sätts till att småföretag ska bära den svenska ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Invandrare utgör en stor del av småföretagarna och det är dem som ligger i fokus i detta arbete när jag studerar riksdag och regerings syn på invandrarföretagare. Debatten kring ”invandrarföretag” har karakteriserats av såväl positiva som negativa förklaringsmodeller. Exempelvis har invandrarföretagares nyskapande och företagsamhet berömts och sådana rörelser har uppmuntrats. Eget företagande har ibland även presenterats som ett alternativ för personer med utländsk bakgrund som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Jag kommer att med hjälp av kritisk diskursanalys genomföra en analys av riksdag och regerings sätt att tala om invandrarföretagare. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:10/10/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.