Details

Svensk infrastruktur i ett globalt perspektiv

by Jarlén, Johan

Abstract (Summary)
Vi är på väg in i ett nytt samhälle, det postindustriella samhället även kallat informationssamhället. Ett av kännetecknen för detta samhälle är vad vi kallar globalisering, avstånden krymper och nationernas betydelse minskar. En avgörande effekt på denna omvandling har informationstekniken, IT haft. En av de viktigaste möjligheterna som IT öppnar är den gränslösa kommunikationen. Denna är en av de starkast bidragande orsakerna till globaliseringen. För att kunna utnyttja denna kommunikationsmöjlighet krävs tillgång till infrastruktur. Tillgång till infrastruktur blir i framtiden en avgörande faktor vid företagsetableringar. I rapporten presenteras en jämförelse mellan infrastrukturen i USA, Tyskland och Sverige ur ett svenskt perspektiv. Slutsatsen är att Sverige har mycket goda förutsättningar att hävda sig på en global marknad om man ser till infrastrukturen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:10/15/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.