Details

Suport a les famílies en la primera infància. Estudi de cas d'un programa socioeducatiu

by Ferrer Ribot, Maria J.

Abstract (Summary)

En el treball es revisen una sèrie de conceptes i estudis relacionats amb la família, la parentalitat, el context familiar i latenció i suport a les famílies, atenent al moment actual i els canvis sociodemogràfics. També es revisen alguns programes existents en el context europeu, en el nostre país i a la nostra comunitat posant de relleu el buit existent quant a latenció a la parentalitat de les famílies immerses en contextos vulnerables i que presenta dificultats en lexercici de la parentalitat i latenció als infants. La tesi segueix una metodologia qualitativa, a través de lestudi de cas. Així, sanalitza un programa socioeducatiu que treballa amb infants entre 0 i 5 anys, i les seves famílies que es troben immerses en contextos vulnerables. Lestudi de cas permet descriure el procés dimplementació, identificar i analitzar les característiques principals en relació al seu funcionament, i relatar la consolidació del programa.

Bibliographical Information:

Advisor:Riera Jaume, Maria Antònia; Rosselló Ramón, Maria Rosa

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències de l educació

ISBN:

Date of Publication:10/16/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.