Details

Subhastes, Teoria i Realitat: Comportament dels Preus d'Adjudicació

by Corbella Domènech, Teresa

Abstract (Summary)
RESUMEN La tesi doctoral se centra en subhastes seqüencials, i nestudia específicament alguns aspectes. Està composta per tres aportacions originals independents, tot i que relacionades entre si. A més, hi ha una extensa revisió i un petit recull illustratiu sobre la història de les subhastes a Catalunya en el primer annex. Lobjectiu del primer estudi és comprovar la presència d'un descens dels preus al llarg de la sessió en una subhasta a la baixa i quantificar-la. També sanalitza les estratègies dordenació dels venedors. Les dades analitzades són de subhastes de peix de la llotja de Tarragona (4.737 observacions). La metodologia emprada és la que s'ha utilitzat per contrastar el fenomen en subhastes a l'alça. Efectivament, es detecta un descens. Donada aquesta primera conclusió, l'ordre en el qual es disposa els béns a vendre pot ser rellevant pel venedor. L'article mostra que posar primer a la venda els ítems més cars és l'estratègia d'ordenació majoritària. En el segon treball es proposa una explicació del descens dels preus per a una subhasta seqüencial de primer preu i també per a una subhasta seqüencial de segon preu amb opció de quantitat quan hi ha m unitats a la venda. Entre els resultats que cal destacar per ambdós mecanismes de subhasta figuren: 1) que es produeix un descens dels preus i 2) que l'assignació és eficient. D'altra banda, 3) en la subhasta de primer preu els resultats són independents de l'opció de quantitat. Comparant els dos mecanismes s'observa que 4) els preus d'adjudicació de la subhasta de primer preu són superiors als de la subhasta de segon preu. El tercer treball se centra en l'evolució de les cotitzacions d'un artista que es consolida i ven en subhasta. Es proposa un model per representar aquesta evolució a partir d'un quadre de dimensió estàndard per a un artista que sutlitza per estudiar específicament l'efecte de la dimensió de l'obra en la formació del preu. Es mostra que 1) en pintors de qualitat elevada la importància relativa de la dimensió com a factor determinant del preu baixa conforme lartista es consolida en benefici del renom daquest (proposició 1), i 2) amb el pas del temps la grandària del quadre explica una menor part del preu ja que els preus tenen cada cop més soroll (proposició 2). L'estudi de 325 preus d'adjudicació d'olis sobre tela corrobora aquests resultats. ABSTRACT The doctoral dissertation is about auctions: The declining price anomaly is empirical evidenced in chapter 3. Chapter 4 provides an explanation of this anomaly. Chapter 5 analyses hammer prices of paintings and the determinants of those prices.
Bibliographical Information:

Advisor:Oliva Fures, Martí

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d economia

ISBN:

Date of Publication:07/22/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.