Details

Study of reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (NO) as molecular mediators of the sepsis-induced diaphragmatic contractile dysfunction : protective effect of heme oxygenases

by Barreiro Portela, Esther

Abstract (Summary)
RESUM En un model de sepsi de disfunció diafragmàtica, s´ha avaluat el paper de les sintetases de lòxid nítric (NOS) en la formació i localitzacio de 3-nitrotirosina, i l´expressió i significat biològic de les hemo oxigenases (HOs) (inhibidor de les HOs i estudis de contractilitat) davant l estrès oxidatiu. La sepsi sinduí mitjançant injecció de 20 mg/kg del lipolisacàrid (LPS) d´Escherichia Coli a rates, i a ratolins deficients en les NOS induïble (iNOS), neuronal (nNOS) i endotelial (eNOS). Les proteïnes nitrificades i les HOs es van detectar amb anticossos específics. L estrès oxidatiu s avaluà mitjançant l oxidació proteica, la peroxidació lipídica i el glutation muscular. Concloem que hi han proteïnes nitrificades en el múscul normal i aquestes sincrementen durant la sepsi en les fraccions mitocondrial i membranar. Lisoforma iNOS és majorment responsable de la formació de nitrotirosina. Les HOs protegirien el múscul normal i sèptic dels efectes deleteris dels oxidants.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Hussain, Saabah N.A.; Gea Guiral, Joaquim

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències experimentals i de la salut

ISBN:

Date of Publication:06/18/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.